کهن‌ترین نسخه تاریخدار و کامل مثنوی در کتابخانه‌های ایران، نسخه شماره ۱۲۳۲۶ (شماره ۲۳۲۶/ ف قدیم) کتابخانه ملی ایران است که در سالهای ۷۱۵-۷۱۶ق کتابت شده است. این نسخه پیشتر به علامه محمد قزوینی تعلق داشت و مدت کوتاهی قبل از مرگ او در سال ۱۳۲۸ش به کتابخانه ملی ایران منتقل شد. من در مقاله‌ای به تفصیل این نسخه را از جهات مختلف (سرگذشت، تاریخ کتابت،‌ تزئینات، ارزیابی...
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۶:۰۹
کهن‌ترین نسخه تاریخدار کتاب من لا یحضره الفقیه نسخه‌ای از جلد دوم این کتاب است که کتابتش در یکشنبه ۶ محرم ۵۷۴ق به پایان رسیده است. این نسخه به صورت عکسی منتشر شدهبه کوشش وحید ذوالفقاری، قم، مجمع ذخایر اسلامی، ۱۳۹۳ش. و در شماری از تحقیقات اخیر از آن استفاده شده است. از جمله در تصحیح کتاب من لا یحضره الفقیه، به کوشش مؤسسة شمس الضحی الثقافیة، تهران، ۱۴۰۱ش، ص ۱۳...
شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۳:۴۹
این یادداشت بخشی از کتاب ابن سکون حلی:‌ زندگی، دستنویسها و نقش او در انتقال میراث امامی است که به زودی منتشر می‌شود. کهن‌ترین دستنویس بازمانده از امالی شیخ صدوق دو برگ ابتدای نسخه‌ای از این کتاب است که در آغاز قرن ششم هجری کتابت شده است. اندازه برگ اول: ۳/ ۱۹× ۵/ ۱۳ و برگ دوم ۲۰×۱۴ سانتیمتر است. متأسفانه از این نسخه تنها همین دو برگ تاکنون شناسایی شده است. این...
شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۶:۰۲